Gia Vị

Quế

ĐVT :

Xuất xứ :

Giá : Liên Hệ

đặt hàng

Hoa Hồi

ĐVT :

Xuất xứ :

Giá : Liên Hệ

đặt hàng

Hạt Tiêu Đen

ĐVT :

Xuất xứ :

Giá : Liên Hệ

đặt hàng

Gừng

ĐVT :

Xuất xứ :

Giá : Liên Hệ

đặt hàng

Nghệ

ĐVT :

Xuất xứ :

Giá : Liên Hệ

đặt hàng