Rau Quả Đóng Hộp

Củ sen ngâm dấm

ĐVT : lọ/ thùng

Xuất xứ : Việt Nam

Giá : đ

đặt hàng

Ngó sen ngâm dấm

ĐVT : lọ/ thùng

Xuất xứ : Việt Nam

Giá : đ

đặt hàng

Ngô ngọt đóng hộp

ĐVT : hộp/ thùng

Xuất xứ : Việt Nam

Giá : đ

đặt hàng

Dứa miếng đóng hộp

ĐVT : hộp/ thùng

Xuất xứ : Việt Nam

Giá : đ

đặt hàng

Dứa khoanh đóng hộp

ĐVT : hộp/ thùng

Xuất xứ : Việt Nam

Giá : đ

đặt hàng

Cocktail đóng hộp

ĐVT : hộp/ thùng

Xuất xứ : Việt Nam

Giá : đ

đặt hàng

Xoài Đóng Hộp

ĐVT : hộp/ thùng

Xuất xứ : Việt Nam

Giá : đ

đặt hàng

Vải Đóng Hộp

ĐVT : hộp/ thùng

Xuất xứ : Việt Nam

Giá : đ

đặt hàng

Mít Đóng Hộp

ĐVT : hộp/ thùng

Xuất xứ : Việt Nam

Giá : đ

đặt hàng

Dưa bao tử ngâm dấm

ĐVT : lọ/ thùng

Xuất xứ : Việt Nam

Giá : đ

đặt hàng

Nấm rơm đóng hộp

ĐVT : hộp/ thùng

Xuất xứ : Việt Nam

Giá : đ

đặt hàng

Đậu Hà lan đóng hộp

ĐVT : hộp/ thùng

Xuất xứ : Việt Nam

Giá : đ

đặt hàng