Canned Fruits & Vegetables

Canned Pineapple

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Canned Cocktail

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Canned Mango

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Canned Lychee

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Canned Jackfruit

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Pickled Baby Cucumber

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Canned Straw Mushroom

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Canned Sweet corn

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Canned Green peas

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Fresh Fruits

Fresh Pineapple

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Fresh Coconut

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Mango

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Banana

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Water melon

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Sapodilla

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Papaya

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Breast Milk fruit

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Durian

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Spices

Cinnamon / Cassia

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Star aniseeds

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Black Pepper

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Ginger

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Turmeric

Unit :

Origin :

Price : Contact

Order

Handbook

Cách nhận biết đậu phụ chứa thạch cao Cách nhận biết đậu phụ chứa thạch cao

Nếu nấu cùng thạch cao thì váng đậu sẽ nổi nhanh hơn, lượng váng thu về có thể gấp đôi nhưng miếng đậu cứng và nặng, dùng lâu dài sẽ đầu độc cơ thể, gây bệnh thận. Gần nhà có tiệm đậu phụ gia truyền miền Bắc vừa khai trương, đậu